I'm by yourside…

Các mũi đan cơ bản

 • Mũi xuống (knit) mui xuong
 • Mũi lên (purl) purl
 • Strand Increase make
 • Mũi vòng (yarn over) yo
 • Tăng mũi trái (Left Increase) leftinc
 • Tăng mũi phải (Right Increase) rightinc
 • Tăng 1 thành 3 mũi inc3
 • Đan kết thúc sản phẩm (Over Increase) bindoff
 • Stitch Over bindoff2
 • Mũi chập hai hay giảm mũi bên phải (K2tog, K2tog tbl, P2tog, P2tog tbl) tog
 • Giảm mũi bên trái (SKPO-Slip,Knit,Pass Over) sko
 • SKPO mũi lên (SKPO purling version) pdcer
 • Mũi chập 3 (Double Vertical Decrease) dec3c
 • Mũi chập 3 bên phải (Double Right-Slanting Decrease) dec3l
 • Mũi chập 3 bên trái (Double Left-Slanting Decrease) dec3r
 • 2-st Left Cross lcross1
 • 2-st Right Cross rcross1
 • Left Stitch Pass Through Right Stitch ltcross1
 • Right Stitch Pass Through Left Stitch rtcross1


 • Twist Stitch make
 • Mũi dời hay mũi chuyển-xuống (Slip Stitch) slip
 • Mũi dời-lên (Slip Purlwise Stitch) slipp
 • Knit stitch in row below pullup
 • Twist Stitch in row below tpullup
 • Các mũi vặn thừng
 • Các mũi nâng cao
Mũi xuống (knit)Ký hiệu: 
Viết tắt: K 


1. Đâm que đan phải vào mũi đầu tiên bên que đan trái, từ trên xuống, chú ý để sợi len ở phía sau sản phẩm.


2. Vòng sợi len qua đầu que đan phải, từ dưới lên.


3. Dùng que đan phải móc sợi len vừa vòng qua mũi đan đầu tiên bên que đan bên trái


4. Tuột mũi đan đầu tiên ra khỏi que đan bên trái.


5. Các bạn đã đan được 1 mũi xuống đầu tiên bên que đan bên phải.


6. Tiếp tục làm tương tự từ bước 1 đến bước 5. Chú ý là vị trí sợi len luôn ở phía sau.


7. Được hai mũi bên que đan phải. Tiếp tục đan mũi xuống cho đến hết hàng.

Mũi lên (purl)Ký hiệu: 
Viết tắt: P 


1. Đâm que đan phải vào mũi đầu tiên trên que đan trái, từ dưới lên
Vị trí sợi len ở trước hai que đan.


2. Vòng sợi len qua đầu que đan phải, từ dưới lên


3. Móc sợi len vừa vòng qua khỏi mũi đan thứ nhất trên que đan trái


4. Tuột mũi đan đầu tiên trên que đan trái ra khỏi que đan


Bạn đã đan được một mũi đan lên,
Chú ý vị trí sợi len luôn ở phía trước.


Tương tự đan mũi thứ hai, lặp lại từ bước 1 đến bước 4


Được hai mũi đan lên trên que đan phải.
Tiếp tục làm cho đến hết hàng. :dan:

Strand IncreaseKý hiệu: 
Viết tắt: M 

Dùng mũi que đan trái, luồn dưới sợi len giữa hai mũi (màu đỏ), từ dưới lên.

Mũi que đan phải đan vào mũi trên que đan trái, theo chiều mũi tên màu xanh, đan một mũi xuống.

Bạn được mũi như hình vẽ, khoảng cách giữa 2 mũi sẽ được tăng lên. Tổng số mũi tăng 1.

Mũi vòng (yarn over)Ký hiệu:  

Viết tắt: YO

Là mũi vắt dây vào que đan phải. 1 ký hiệu  tương đương với 1 lần vắt dây mà không đan. Hướng dẫn sau chỉ cách vắt dây và sau đó là đan 1 mũi xuống.

Mũi đan phải ngoắc vào sợi len theo chiều mũi tên xanh

Đan một mũi xuống bình thường

Kết quả được như hình, bạn sẽ thấy có 1 lỗ trên sản phẩm. Tổng số mũi tăng 1.

Sau đây là các cách vắt dây tương ứng với phía trước và phía sau là mũi lên hay xuống. Dùng mũi vòng xuống nếu đang đan ở mặt phải của sản phẩm, đan mũi vòng lên nếu đang đan ở mặt trái của sản phẩm.

Mũi vòng xuống sau khi đan một mũi xuống

Phía trước là một mũi xuống (knit)
Phía trước là một mũi lên (purl)

Mũi vòng xuống sau khi đan một mũi lên

Phía trước là một mũi xuống (knit)
Phía trước là một mũi lên (purl)

Mũi vòng lên sau khi đan một mũi xuống

Phía trước là một mũi xuống (knit)
Phía trước là một mũi lên (purl)

Mũi vòng lên sau khi đan một mũi lên

Phía trước là một mũi xuống (knit)
Phía trước là một mũi lên (purl)
Tăng mũi trái (Left Increase)Ký hiệu:
Viết tắt: M 

Mũi que đan trái cho vào mũi đan như hình vẽ theo chiều mũi tên
Đan một mũi xuống vào sau vào mũi vừa lấy được trên que đan trái

Được kết quả như hình, tổng số mũi tăng 1.

Tăng mũi phải (Right Increase)Ký hiệu: 
Viết tắt: M 

Que đan phải cho vào mũi đan phía dưới mũi đầu tiên trên qua đan trái, từ dưới lên theo chiều mũi tên màu xanh

Chuyển mũi vừa lấy được sang que đan trái

Đan một mũi xuống với mũi vừa chuyển

Đan 1 mũi xuống vào mũi tiếp theo

Kết quả được như hình, tổng số mũi tăng 1.

Over IncreaseKý hiệu:  

Đan một mũi xuống, nhưng đừng tuột mũi ra khỏi que đan trái

Mũi que đan phải ngoắc và sợi len theo chiều mũi tên màu xanh

Đan một mũi xuống vào mũi trên que đan trái

Kết quả được như hình. Bạn đan được 3 mũi trên cùng một mũi. Tổng số mũi tăng 2.

Đan kết thúc sản phẩm (Loop Cast-on)
Ký hiệu:
Viết tắt: COSau khi đã đan xong hàng cuối cùng, để kết thúc tất cả các mũi còn lại trên que đan và rút que đan ra, bạn làm như sau: 

1. Đan 2 mũi xuống (hoặc lên tuỳ bề mặt và kiểu đan mà bạn đang thực hiện).


2. Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đầu tiên bên que đan phải


3. Đưa mũi đầu tiên bên que đan phải này qua mũi thứ 2, và qua khỏi mũi que đan phải.
Trên que đan phải còn lại 1 mũi.

4. Đan tiếp 1 mũi bình thường rồi lặp lại bước 2 và 3. Làm như vậy đến hết hàng.

5. Khi đan đến hết hàng, còn lại 1 mũi trên que đan phải, bạn cằt chỉ chừa
1 đoạn khoảng 10 cm, rút que đan ra, luồn đầu sợi chỉ vào mũi còn lại
cuối cùng này, rồi kéo thắt nút.

Stitch OverKý hiệu:
Viết tắt: SO 

Mũi que đan phải cho vào mũi đan trên que đan trái mà bạn muốn chuyển, cho qua đầu hai mũi đan đầu.

Được kết quả như hình. Tổnh số mũi giảm 1. Nếu đan tiếp 2 mũi xuống bạn được ký hiệu 

 

Mũi xuống chập hai (K2Tog)Ký hiệu: 
Viết tắt: Tog/K2 tog 

Mũi que đan phải cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan trái, từ trên xuống và đan mũi xuống bình thường

Kết quả như hình, tổng số mũi giảm 1.

Mũi xuống chập hai vào sau (K2tog tbl = purl 2 together through back loops)

Mũil lên chập hai (P2tog)

Mũil lên chập hai vào sau (P2tog tbl)

Giảm mũi bên trái (Slip,Knit,Pass Over)Ký hiệu:
Viết tắt: SKPO 

Chuyển 1 mũi trên que đan trái sang que đan phải (slip)

Đan một mũi xuống vào mũi tiếp theo trên que đan trái

Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đã dời lúc nãy , từ dưới lên

Cho qua đầu mũi xuống đã đan lúc nãy, qua luôn mũi que đan phải

Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.

SKPO mũi lên (SKPO purling version)Ký hiệu: 

Mũi que đan phải cho vào 2 mũi trên que đan trái theo chiều mũi tên màu xanh. Chuyển hai mũi này sang que đan phải

Mũi que đan trái cho vào mũi màu đỏ, theo chiều mũi tên, chuyển mũi này qua lại que đan trái

Tương tự chuyển mũi màu xanh qua lại que đan trái

Hai mũi lúc này đã được xoay ngược lại so với vị trí ban đầu. Đan cùng một lúc hai mũi này bằng mũi lên

Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.

Mũi chập 3 (Double Vertical Decrease)Ký hiệu:  

Mũi que đan phải cho vào hai mũi tren que dan trái theo chiều mũi tên, chuyển hai mũi này sang que đan phải

Đan một mũi xuống

Mũi que đan phải cho vào hai mũi trên que đan phải đã chuyển lúc nãy

Cho 2 mũi này qua đầu mũi xuống vừa đan, qua khỏi mũi que đan phải

Kết quả được như hình. Tổng số mũi giảm 2.

Mũi chập 3 bên phải (Double Right-Slanting Decrease)Ký hiệu:  

Mũi que đan phải cho vào cùng lúc 3 mũi trên que đan trái, theo hình mũi tên

Đan cùng lúc 3 mũi này bằng mũi xuống, được như hình. Tổng số mũi giảm 2.

Mũi chập 3 bên trái (Double Left-Slanting Decrease)Ký hiệu:  

Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên, chuyển mũi này sang que đan phải

Đan cùng một lúc hai mũi tiếp theo trên que đan trái bằng mũi xuống

Mũi que đan trái cho vào mũi chuyển lúc nãy trên que đan phải

Cho mũi chuyển này qua đầu mũi xuống vừa đan được, và qua khỏi mũi que đan phải

Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 2.

2-st Left Cross Ký hiệu:  

Mũi que đan phải cho vào mũi thứ hai trên que đan trái, theo chiều mũi tên. Dùng ngón trỏ tay trái giữ mũi đầu tiên không bị tuột khỏi que đan trái

Để que đan như hình và đan một mũi xuống

Đan tiếp một mũi xuống vào mũi đầu tiên trên que đan trái

Tuột que đan trái ra khỏi mũi thứ hai (màu đỏ)

Được kết quả như hình. Tổng số mũi không đổi.

2-st Right CrossKý hiệu:  

Mũi que đan phải cho ra phía sau mũi đầu tiên trên que đan trái, cho vào mũi thứ hai như hình mũi tên

Hình này theo góc nhìn từ trên xuống, đan một mũi xuống vào mũi thứ hai này (màu đỏ)

Đan một mũi xuống vào mũi đầu tiên trên que đan trái

Tuột mũi que đan trái ra khỏi mũi thứ hai (màu đỏ)

Kết quả như hình, tổng số mũi không đổi.

 

Left Stitch Pass Through Right Stitch

Ký hiệu: Chuyển mũi đầu tiên (màu xanh) trên que đan trái sang que đan phải
Tiếp tục chuyển mũi thứ hai (màu đỏ) 

Mũi que đan trái cho vào mũi đầu tiên (màu xanh) theo chiều mũi tên

Cho mũi đầu tiên (xanh) qua đầu mũi thứ hai (đỏ), ra khỏi mũi que đan phải

Mũi que đan trái cho vào mũi thứ hai (đỏ) trên que đan phải theo chiều mũi tên

Đan một mũi xuống vào mũi thư hai này (đỏ)

Đan tiếp một mũi xuống vào mũi đầu tiên (xanh)

ết quả được như hình.

Right Stitch Pass Through Left Stitch Ký hiệu:  

Mũi que đan phải cho vào mũi thứ hai (màu đỏ) trên que đan trái theo chiều mũi tên

Đan một mũi xuống

Mũi que đan trái luồn qua mũi thứ hai (đỏ), mũi thứ nhất (xanh) vẫn trên que đan trái

Đan mũi thứ nhất (xanh) bằng mũi xuống

Kết quả được như hình.

 

 • | danmoc.net ©2008-2010
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s