I'm by yourside…

Các mũi đan nâng cao

Twist Stitch 

Ký hiệu:

Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên

Đan một mũi xuống

Kết quả được một mũi xuống nhưng bị xoắn ở chân như trong hình.

Mũi dời xuống (Slip Stitch knitwise) 

Ký hiệu:
Viết tắt: SL

Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên (như khi đan 1 mũi xuống. Chuyển (dời) mũi này sang que đan phải. Mũi màu đỏ được gọi là mũi dời (hay mũi chuyển). Mũi tiếp theo đan bình thường.

Mũi dời-lên (Slip Stitch Purlwise) 

Ký hiệu:
Viết tắt: SL(purlwise)

Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái, theo chiều mũi tên (như khi đan mũi lên). Dời mũi này sang que đan phải. Mũi tiếp theo đan bình thường.

Knit stitch in row below 

Ký hiệu:
Viết tắt: KB

Mũi que đan phải cho vào mũi đan phía dưới (màu xanh) mũi đầu tiên trên que đan trái. Lấy sợi len và kéo qua khỏi mũi màu xanh này.

Mũi que đan trái tuột khỏi mũi đan đầu tiên (màu đỏ)

Kết quả như hình.

Twist Stitch in row below 

Ký hiệu:

Mũi que đan phải cho vào mũi phía dưới (màu xanh) mũi thứ nhất trên que đan trái. Tuột que đan trái ra khỏi mũi thứ nhất (màu đỏ)

Dùng mũi que đan trái kéo sợi len màu đỏ lên

Mũi que đan phải cho vào mũi màu đỏ, từ dưới lên

Chuyển mũi màu đỏ sang que đan phải. Mũi que đan trái cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan phải

Đan một mũi xuống

Kết quả được như hình.

Các mũi đan vặn thừng 

Chú ý thứ tự làm từ phải sang trái.

Các mũi nâng cao 

Chú ý đọc hướng dẫn theo thứ tự từ phải qua trái.

Các mũi đan nâng cao (tiếp theo) 

1.


2.

3.
 

 

 

4.

 

 

5.


6.


7.

8.


9.


10.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

 

11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

 

 

this stitch is made on a background of purl stitches;
slip 1 stitch over 2 stitches from left to right, ( blue stitch ) knit 1, yarn over, knit 1, purl in next row
repeat every 4th row ( stitches looks like little O’s )

19.

 

 

 

this stitch is made on a background of purl stitches;
slip 1 stitch over 2 stitches from right to left, ( purple stitch ) knit 1, yarn over, knit 1, purl in next row
repeat every 4th row ( stitches looks like little O’s )

20.

  • | danmoc.net ©2008-2010
 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s