I'm by yourside…

Túi đựng que đan

Kích thước sản phẩm:

Khoảng dài 15″ x rộng 20″

Chuẩn bị

+ Len tím

+Kim đan thẳng

+Kim móc

+Kim giữ

+Hai cúc,nút

+Kim chỉ

Mẫu thử

12 mũi= 4 “(đan hai sợi chập)

Phần màu tím

Với kim đan số 11,đan hai sợi chập,gầy 60 mũi.

Hàng 1(mặt phải): đan xuống.

Hàng 2: 3 xuống,đan lên đến khi còn 3 mũi cuối , 3 xuống. Lặp lại hai hàng này cho đến khi đạt độ dài 20″. Kết thúc ở mặt trái.Chiết.


Phần màu xanh (2 cái)

Với kim số 7, đan một sợi,gầy 16 mũi.

Hàng 1, 3 và 5 (mặt trái): đan xuống

Hàng 2 và tất cả các hàng mặt phải:2 xuống,đan lên tới khi còn 2 mũi,2 xuống.

Hàng 7: 2 xuống,bỏ 6 mũi sang kim giữ,để ở phía trước, 6 xuống, 6 xuống từ kim giữ, 2 xuống.

Hàng 9 và 11: đan xuống

Hàng 12: như  dòng 2.

Lặp lại 12 dòng này cho đến khi đạt chiều dài 20 “(hoặc bằng chiều rộng của phần màu tím), kết thúc ở mặt trái.Chiết.

HOÀN THÀNH

Dùng kim chỉ may ráp hai dải màu xanh vào mặt trái của miếng màu tím.

Dùng kim móc để móc thêm 2 khuyết cho cúc (nút). Gấp lại,đánh dấu vị trí cúc. Đính cúc.

Nguồn: http://www.berroco.com/exclusives/kable/kable.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s